VAN NHỰA ĐỎ

Giá Sản phẩm: VAN NHỰA ĐỎ

– Giá mới: 3.000đ/ 1 Van (số lượng trên 50 chiếc)

HÌNH THỨC GIAO NHẬN HÀNG

Bước 1:Bà con cung cấp:Họ tên,địa chỉ và số điện thoại cho Hoàng Giáp

Bước 2:Hoàng Giáp gửi VAN qua bưu điện,bưu điện chuyển đến tận nhà cho bà con,bà con nhận VAN trước sau đó mới thanh toán tiền VAN cho nhân viên bưu điện. Kết thúc giao dịch.

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG  ĐĂNG KÝ MUA NGAY
VAN ĐỒNG
Giá Sản phẩm: VAN ĐỒNG

– Giá mới: 3.000đ / 1 Van (số lượng trên 50 chiếc)

HÌNH THỨC GIAO NHẬN HÀNG

Bước 1:Bà con cung cấp:Họ tên,địa chỉ và số điện thoại cho Hoàng Giáp

Bước 2:Hoàng Giáp gửi VAN qua bưu điện,bưu điện chuyển đến tận nhà cho bà con,bà con nhận VAN trước sau đó mới thanh toán tiền VAN cho nhân viên bưu điện. Kết thúc giao dịch.

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG  ĐĂNG KÝ MUA NGAY
VAN HỢP KIM
Giá Sản phẩm: VAN HỢP KIM

– Giá mới: 3.500đ / 1Van (số lượng trên 50 chiếc)

HÌNH THỨC GIAO NHẬN HÀNG

Bước 1:Bà con cung cấp:Họ tên,địa chỉ và số điện thoại cho Hoàng Giáp

Bước 2:Hoàng Giáp gửi VAN qua bưu điện,bưu điện chuyển đến tận nhà cho bà con,bà con nhận VAN trước sau đó mới thanh toán tiền VAN cho nhân viên bưu điện. Kết thúc giao dịch.

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG  ĐĂNG KÝ MUA NGAY
VAN Inox
Giá Sản phẩm: VAN Inox

– Giá mới: 7.000đ/ 1 Van (số lượng trên 50 chiếc)

HÌNH THỨC GIAO NHẬN HÀNG

Bước 1:Bà con cung cấp:Họ tên,địa chỉ và số điện thoại cho Hoàng Giáp

Bước 2:Hoàng Giáp gửi VAN qua bưu điện,bưu điện chuyển đến tận nhà cho bà con,bà con nhận VAN trước sau đó mới thanh toán tiền VAN cho nhân viên bưu điện. Kết thúc giao dịch.

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG  ĐĂNG KÝ MUA NGAY
SẢN PHẨM LIÊN QUAN

Liên hệ: 0971 68 55 22 để được tư vấn chi tiết từng sản phẩm