PHÒNG THUỐC CHO THỎ CÓ 2 BƯỚC

BƯỚC 1: PHÒNG THEO THÁNG cho tổng đàn

Ngày 01-02-03 : PHÒNG TỤ HUYẾT TRÙNG

   *Tên thuốc: Amoxcilin hoặc Ampicoli (Liều lượng theo hướng dẫn trên bao bì)

Ngày 05-06 Nên cho ăn hoặc pha nước cho uống THUỐC BỔ

   *Tên thuốc bổ: ADE hoặc Vitamin C hoặc Glucozo K+C hoặc Điện giải bổ gan thận

Ngày 08 đến 10 : kiểm tra đàn xem có cần phòng BỆNH NẤM không?

   *Tên thuốc: Griseofullvin 500 mg( thuốc của người)

   * Cách dùng: Cho uống hoặc tắm ( liều lượng sử dụng có trong mục CHỮA BỆNH NẤM THỎ)

Ngày 15-16-17 : PHÒNG CẦU TRÙNG

   * Tên thuốc: Anticoocid hoặc Totrazusil hoặc ESP3 (Liều lượng theo hướng dẫn trên bao bì)

Ngày 18 đến 20: Nên cho ăn hoặc pha nước cho uống THUỐC BỔ

   *Tên thuốc bổ: ADE hoặc Vitamin C hoặc Glucozo K+C hoặc Điện giải bổ gan thận

Ngày 21 đến ngày 25: kiểm tra co con nào BỊ GHẺ thì tiêm ngay

   * Tên thuốc: Invermectin (Liều lượng theo hướng dẫn trên bao bì)

BƯỚC 2: PHÒNG THEO NGÀY TUỔI Cho thỏ con từ 01- 35 ngày tuổi

Thỏ con 4-5 ngày tuổi phòng CẦU TRÙNG

   *Tên thuốc: Totrazusil ( Nhỏ trực tiếp vào mồm 1-2 giọt)

Thỏ con 14-15 ngày tuổi phòng Ecoli

   *Tên thuốc : Enrofloxacin (Liều lượng theo hướng dẫn trên bao bì)

   *Cách dùng: có thể tiêm hoặc cho uống trực tiếp

Thỏ con 24-25 ngày tuổi phòng CẦU TRÙNG

   *Tên thuốc: Totrazusil ( Nhỏ trực tiếp vào mồm 2-3 giọt)

Thỏ con 34-35 ngày tuổi phòng Ecoli

   *Tên thuốc : Enrofloxacin (Liều lượng theo hướng dẫn trên bao bì)

   *Cách dùng: có thể tiêm hoặc cho uống trực tiếp

BÀ CON CẦN TƯ VẤN THÊM VUI LÒNG LH: 0971685522 Mr: GIÁP